รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคตะวันออก

 
จังหวัดจันทบุรี
 
 
ห้างหุ้นส่วนจำกัด สำนักงานบูรพาการบัญชี
177/1 ถนนสุขาภิบาล ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 328 292-3, 089 600 5344
 
บริษัท ตากสินการบัญชี จำกัด
27/1 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 312 367, 039 324 856
 
บริษัท จิรการบัญชี จำกัด
85/28 ถนนมหาราช ตำบลตลาด
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 320 823, 089 939 4249 โทรสาร 039 320 823
 
บริษัท เมืองจันท์การบัญชีและภาษีอากร จำกัด
64/1-64/2 ถนนสฤษดิเดช ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 311 076, 086 837 8760 โทรสาร 039 311 076
 
สำนักงานเพอร์เฟคการบัญชี
29/70-71 ถนนพระยาตรัง ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 436 889, 094 797 8982 โทรสาร 039 436 889
 

บริษัท ตากสิน ไทยโค จำกัด
27/59 ถนนท่าหลวง ตำบลวัดใหม่
อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี 22000
โทร. 039 328 281
 
จังหวัดชลบุรี
 
 
บริษัท แคทแอคเคาน์ติ้งแอนด์แท็กซ์ จำกัด
64/70-71 หมู่ที่ 12 ถนนเทพประสิทธิ์ ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
โทร. 081 801 7781, 038 300 220
www.accounting-tax.co.th
 
บริษัท พี.แอล.เอ. บิสซิเนส จำกัด
53/172 หมู่ที่ 3 ถนนสุขุมวิท ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038 270 333, 038 270 222 โทรสาร 038 146 615-6
 
บริษัท ท๊อปไฟว์ แอคเคาน์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
7/77 หมู่ที่ 5 ตำบลห้วยกะปิ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20110
โทร. 038 387 717-8, 086 369 9225
 
บริษัท รุ่งนิยา การบัญชี จำกัด
1/179 หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038 054 560 โทรสาร 038 054 561
 
บริษัท พีรภัทสรณ์ การบัญชี-กฎหมาย จำกัด
61/24-25 หมู่ที่ 4 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038 440 071 2 โทรสาร 038 440 077
 

บริษัท ทรงพล การบัญชีและกฎหมาย จำกัด (สาขาชลบุรี)
118/47-49 หมู่ที่ 6 ตำบลดอนหัวฬ่อ
อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี 20000
โทร. 038 242 717, 081 554 4435
www.srongpol.com

 
จังหวัดระยอง
 
 
บริษัท สมาร์ท แอคเน็ท เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
122/2, 122/3 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 038 861 840, 038 618 854
 
บริษัท สมาพันธ์ แทกซ์ แอนด์ แอคเคาน์ติ้ง จำกัด
54 ถนนตากวน-หาดทรายทอง ตำบลมาบตาพุด
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21150
โทร. 038 616 525-6, 081 351 1318 โทรสาร 038 616 527
 
บริษัท ทีพีเค ตรวจสอบบัญชีและกฎหมาย จำกัด
333/38-39 หมู่ที่ 4 ตำบลทับมา
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 033 060 340, 085 911 6611
บริษัท เอ็มพลัส การบัญชี จำกัด
55/385 หมู่ 2 ตำบลนิคมพัฒนา
อำเภอนิคมพัฒนา จังหวัดระยอง 21180
โทร. 094 462 9656, 081 863 6022
บริษัท สำนักงานเตชะรัศมิ์ จำกัด
373/21 ถนนสุขุมวิท ตำบลเนินพระ
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 095 910 0909 , 062 039 5665
 
บริษัท สุขเกษมการบัญชี จำกัด
99/164 หมู่ 6 หมู่บ้านสวนวลีแลนด์ ซอย 7
ตำบลทับมา อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 086 031 7255

บริษัท แอคเน็ท แอสโซซิเอท จำกัด
122/12 ถนนสุขุมวิท ตำบลท่าประดู่
อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 038 016 572, 038 861 969
 

บริษัท เอสเคเอส แอคเคาท์ แอนด์ คอนซัลท์ จำกัด
99/164 หมู่ 6 หมู่บ้านสวนวลีแลนด์
ตำบลทับมา อำเมืองระยอง จังหวัดระยอง 21000
โทร. 086 031 7255