รายชื่อสำนักงานบัญชีคุณภาพในภาคใต้

 

จังหวัดกระบี่
   

บริษัท พี เอ็น แอ๊คเคาน์ ซิสเต็ม แอนด์ คอนเซาน์ จำกัด
(สำนักงานแป้งน้ำการบัญชี)
131, 133 ถนนมหาราช ตำบลกระบี่ใหญ่
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075 667 998 โทรสาร 075 667 999

บริษัท ยูพี แอ็คเคาน์เทนซี จำกัด
17/110 ถนนวัชระ ตำบลปากน้ำ
อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่ 81000
โทร. 075 600 437, 075 656 774 โทรสาร 075 656 437
 

 

จังหวัดตรัง
   

บริษัท ซอย 3 แอคเค้าท์ติ้ง จำกัด
78/34-35 ถนนรัษฎา ตำบลทับเที่ยง
อำเภอเมืองตรัง จังหวัดตรัง 92000
โทร. 075 214 014-5, 075 215 898
 

 

จังหวัดนครศรีธรรมราช

บริษัท ชูทองการบัญชีธุรกิจและกฏหมาย 1998 จำกัด
190/24 ถนนอ้อมค่ายวชิราวุธ ตำบลท่าวัง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร.075 312 006, 097 996 6324 โทรสาร 075 312 006

บริษัท มาสเตอร์แอคเคาท์ติ้ง แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
5 ซอย ณ นคร 1 ถนนราชดำเนิน ตำบลในเมือง
อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000
โทร. 075 360 124 โทรสาร 075 341 865
 

บริษัท วัฒนสินการบัญชีและกฎหมาย จำกัด
200/5-6 หมู่ที่ 8 ถนนทุ่งสง-สุราษฎร์ฯ
ตำบลชะมาย อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 411 906 , 081 370 1549 โทรสาร 075 412 925

บริษัท ฉวีวรรณการบัญชีและภาษีอากร จำกัด
382/12-13 หมู่ที่ 2 ตำบลชะมาย
อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80110
โทร. 075 355 350 โทรสาร 075 355 350
จังหวัดพัทลุง
   

บริษัท สถิตและบุตร การบัญชี จำกัด
64 ถนนผดุงยอนยอ ตำบลคูหาสวรรค์
อำเภอเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง 93000
โทร. 074 612 116 โทรสาร 074 627 637
 
  จังหวัดภูเก็ต
 
 

บริษัท เน็ทเวิร์ค แอ็ดไวเซอรี ทีม จำกัด (สำนักงานสาขาภูเก็ต)
23/11 หมู่ที่ 3 ถนนขวาง ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076 375 699 โทรสาร 076 375 699 กด 123
 

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนซัลติ้ง จำกัด
99/19 หมู่ที่ 1 ถนนพระภูเก็ต (แก้ว)
ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120
โทร. 076 304 400 โทรสาร 076 304 401
 

บริษัท วีเจภูเก็ตการบัญชี จำกัด
125/464 หมู่ที่ 5 ตำบลรัษฏา
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076 528 912, 086 571 5948 โทรสาร 076 528 913
 

บริษัท เอซี คอนซัลติ้ง กรุ๊ป จำกัด
561/10-13 ถนนภูเก็ต ตำบลตลาดใหญ่
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076 250 599 600 โทรสาร 076 250 393
 

บริษัท พรหมเทพการบัญชี จำกัด
108/26 ชั้นที่ 1 หมู่ที่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9
ตำบลรัษฎา อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 076 262 105-7 โทรสาร 076 262 108
 

บริษัท พีเอซี ควอลิตี้ กรุ๊ป จำกัด
52/29 หมุ่ 2 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 089 195 1921 โทรสาร 076 263 493

 
บริษัท แทคทีม ออดิท อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
19/89 หมู่บ้านปรางทอง หมู่ที่ 3 ตำบลวิชิต
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 086 625 1311, 080 521 1996
www.tacteamaudit.com
 

บริษัท จัดทำโดย พีดับบลิวเค จำกัด
35/340 หมู่ที่ 3 ถนนเจ้าฟ้าตะวันตก
ตำบลวิชิต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทร. 098 946 5194 โทรสาร 076 687 986
 
จังหวัดยะลา 
 

สำนักงาน เอส.พี.เค.ธุรกิจการบัญชีและภาษีอากร
268 หมู่ที่ 9 ถนนอาคารสงเคราะห์ ตำบลสะเตงนอก
อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา 95000
โทร. 073 211 461, 095 095 4791, 091 848 0404 โทรสาร 073 217 043
 

 

จังหวัดสงขลา

บริษัท เสนอศักดิ์การบัญชี จำกัด
654/51 หมู่ที่ 2 ตำบลพะวง
อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา 90100
โทร. 074 448 891, 086 481 0359 โทรสาร 074 592 673

 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
   

บริษัท ธรรมโสภณธุรกิจการบัญชี จำกัด
40/5 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อผุด
อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84320
โทร. 077 447 827, 089 195 2085 โทรสาร 077 447 827
 

บริษัท สสุภา การบัญชี จำกัด
78/28 หมู่ที่ 2 ถนนนาเนียน ตำบลมะขามเตี้ย
อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 077 285 371, 081 979 7014 โทรสาร 077 285 371