ภาคกลาง

จังหวัด

ที่ตั้งสำนักงาน

 
 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย ต.หนองปลิง อ.เมือง จ. กำแพงเพชร 62000
 โทร. 0 5570 5171-3 โทรสาร. 0 5570 5172 
kamphaengphet@dbd.go.th
 

ชัยนาท

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดชัยนาท   
 116 หมู่ 4 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ. ชัยนาท 17000
 โทร. 0 5642 1315-6 โทรสาร. 0 5642 1315
 chainat@dbd.go.th
 

นครปฐม

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครปฐม   
 เลขที่ 642/48-49 ถ.ทหารบก ต.พระปฐมเจดีย์ อ.เมือง จ. นครปฐม 73000
 โทร. 0 3425 0620 . 0 3424 3652 , 0 3425 0620
 โทรสาร. 0 3421 3529
 nakhonpathom@dbd.go.th
 

นครสวรรค์ 

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนครสวรรค์   
 400/65 ถ.สวรรค์วิถี ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000
 โทร. 0 5622 4560 , 0 5622 3712-3
 โทรสาร. 0 5622 3713 , 0 5622 4560
 nakhonsawan@dbd.go.th

นนทบุรี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดนนทบุรี   
 15 ซ.รัตนาธิเบศร์ 6
ต.บางกระสอ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
 โทร. 0 2591 7882 , 0 2589 7958 โทรสาร. 0 2580 1071
 nonthaburi@dbd.go.th
 

ปทุมธานี

 
 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000
 โทร. 0 2567 0399 , 0 2567 0344 โทรสาร. 0 2567 3146
 pathumthani@dbd.go.th
 

พระนครศรีอยุธยา

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   
 42/2 ถ.สายเอเชีย ต.คลองสวนพลู จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
 โทร. 0 3534 6227 โทรสาร. 0 3534 6229-30
 ayuthaya@dbd.go.th
 

ลพบุรี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลพบุรี   
 2/3 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
 โทร. 0 3642 1347 , 0 3641 3390
 โทรสาร. 0 3641 3390 , 0 3641 3168
 mailto:lopburi@dbd.go.th
 

สมุทรปราการ

 
 ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
 โทร. 0 2395 1361-63 โทรสาร. 0 2395 1364 
 samutprakan@dbd.go.th
 

สมุทรสงคราม

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสมุทรสงคราม     
 92/11 หมู่ 1 ถ.เอกชัย ต.ลาดใหญ่ อ.เมือง จ.สมุทรสงคราม 75000
 โทร. 0 3471 6746 , 0 3471 1228 โทรสาร. 0 3471 1228
 samutsongkhram@dbd.go.th
 

สมุทรสาคร

 
 ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000
 โทร. 0 3442 3231 , 0 3442 7529
 โทรสาร. 0 3442 3231 , 0 3482 0268
 samutsakhon@dbd.go.th
 

สระบุรี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสระบุรี   
 81 หมู่ 1 ถ.เลี่ยงเมือง ต.โคกสว่าง อ.เมือง จ.สระบุรี 18000
 โทร. 0 3622 0293-4 , 0 3622 3205 (ON-LINE) โทรสาร. 0 3622 0294
 saraburi@dbd.go.th
 

สิงห์บุรี

 ต.บางมัญ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี 16000
 โทร. 0 3653 9550 , 0 3653 9679 โทรสาร. 0 3653 9549
 singburi@dbd.go.th
 

สุโขทัย

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุโขทัย   
 9 ถ. ศรีอินทราทิตย์ ต.ธานี อ.เมือง จ.สุโขทัย 64000
 โทร. 0 5561 1742 , 0 5561 2822 , 0 5561 2558
 โทรสาร. 0 5561 1801
 sukhothai@dbd.go.th
 

สุพรรณบุรี

 
 ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ. สุพรรณบุรี 72000
 โทร. 0 3554 5705 , 0 3555 5025 โทรสาร. 0 3554 5705
 suphanburi@dbd.go.th
 

อ่างทอง

 
 ต.ศาลาแดง อ.เมือง จ.อ่างทอง 14000
 โทร. 0 3561 3521-2 โทรสาร. 0 3561 3521
 angthong@dbd.go.th
 

อุทัยธานี

 
 กลุ่มบริการทะเบียนธุรกิจและอำนวยความสะดวกทางการค้า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดอุทัยธานี   
 129 ถ.อุทัย-หนองฉาง ต.น้ำซึม อ.เมือง จ.อุทัยธานี 61000
 โทร. 0 5652 4776 , 0 5651 3819
 โทรสาร. 0 5652 4776 , 0 5651 2570
 uthaithani@dbd.go.th